100 Gms
Rs. 499
Organic Green Tea - TearajaOrganic Green Tea

Organic Green Tea

From Rs. 499
100 Gms
Rs. 499
Moroccan Mint Tea - TearajaMoroccan Mint Tea - Tearaja

Moroccan Mint Tea

From Rs. 349
50 Gms
Rs. 349
100 Gms
Rs. 299
100 Gms
Rs. 399
Lavender Green Tea - TearajaLavender Green Tea - Tearaja

Lavender Green Tea

From Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 499
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 299
100 gms
Rs. 499
Hibiscus Green Tea - TearajaHibiscus Green Tea - Tearaja

Hibiscus Green Tea

From Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
Masala Green Tea - TearajaMasala Green Tea - Tearaja

Masala Green Tea

From Rs. 349
100 Gms
Rs. 349
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 499
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 799
100 Gms
Rs. 599
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 499
Green Tea Mint - TearajaGreen Tea Mint - Tearaja

Green Tea Mint

From Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 349
100 Gms
Rs. 549
100 Gms
Rs. 499
Coconut Green Tea - TearajaCoconut Green Tea - Tearaja

Coconut Green Tea

From Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 399
100 Gms
Rs. 599
100 Gms
Rs. 399
Organic Green Tea - TearajaOrganic Green Tea 30 Teabags
On sale

Organic Green Tea 30 Teabags

Rs. 399 Rs. 499
Rs. 399 Rs. 499
20% off
Tearaja_Kashmiri_Kahwa_Tea 01Kashmiri Kahwa Green Tea 30 Teabags
On sale

Kashmiri Kahwa Green Tea 30 Teabags

Rs. 399 Rs. 499
Rs. 399 Rs. 499
20% off
Makaibari Organic Green Tea - TearajaMakaibari Organic Green Tea 30 Teabags
On sale

Makaibari Organic Green Tea 30 Teabags

Rs. 399 Rs. 499
Rs. 399 Rs. 499
20% off